ik, jij, hij, zij ... De Driesprong dat zijn wij!

Europese Projecten

Het onderwijs staat niet stil en goed onderwijs geven blijft voor elke school een grote uitdaging.

In september 2017 maakte onze school voor het eerst kennis met Erasmus+ .

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Met Erasmus+ geven we leerkrachten de kans zich te professionaliseren en ons onderwijskwaliteit sterker te maken.

Ook onze leerlingen worden hierbij betrokken. We weten allemaal dat onze samenleving in een snel tempo geëvolueerd is. Ondanks de vele verschillen blijven we met elkaar verbonden. Respect, gelijkwaardigheid, openheid, oprechtheid/eerlijkheid, betrokkenheid en engagement zijn belangrijke voorwaarden tot harmonieus samenleven.

Heeft u interesse in onze projecten die gesteund worden door Erasmus+? Spreek gerust iemand van ons Erasmus+ team aan!

Hieronder kunnen jullie onze projecten bekijken en verder volgen!

1. “Onderwijs voor élk kind!”

Dit project wil een antwoord bieden op de uitdagingen die het M-decreet met zich meebrengt. We vragen ons af hoe we de individuele leerkracht sterker kunnen maken in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Door over het muurtje te kijken willen we via jobshadowing bij vijf partners in Europa op zoek gaan naar goede praktijkvoorbeelden. De invoering van nieuwe lesmethoden, gekaderd binnen de schooldoelen, zijn voor onze school heel ambitieus!

Volgende landen kregen van onze scholengroep een bezoekje: Finland, Portugal, Spanje, Malta en Roemenië. Neem zeker eens een kijkje op de Blog om het buitenlands avontuur te herbeleven!

https://onderwijsvooriedereen.blogspot.com/2016/10/

https://onderwijsvooriedereen.blogspot.com/2017/11/

2. Ons team op nascholing in Porto: “Internationalisering van scholen in de context van de 21ste eeuw!”

Dit project was een professionaliseringscursus aan de faculteit psychologie en onderwijswetenschappen te Porto. We leerden in dit project over het belang van internationalisering en de impact ervan op de school! We leerden over de 21eeuwse vaardigheden die onze leerlingen moeten beheersen om een succesvolle toekomst tegemoet te gaan!
Hoe kunnen we als school onze leerlingen hierop nog beter voorbereiden? “Als we vandaag onderwijzen zoals gisteren, beroven we onze kinderen van morgen …” Bekijk zeker eens de foto reportage op onze schoolwebsite en laat ons samen dromen over hoe wij het verschil in onze school kunnen maken!

3. Onze leerlingen in contact met Europa!

Met het project “ All together all the same “ willen we kinderen uit Spanje en Roemenië samenbrengen met onze school. Met een mix van leerlingen uit het gewoon en het buitengewoon onderwijs zullen we samenwerken rond het thema kunst. Niet alleen ontvangen wij kinderen uit Roemenië en Spanje, ook wij gaan met enkele leerlingen op reis!

Dit wordt alvast één van onze grootste avonturen!
Wordt vervolgd …