Onze school biedt een voor- en naschoolse kinderopvang aan. Het initiatief buitenschoolse kinderopvang is een organisatie van de school zelf, in samenwerking met onze OLB Vriendenkring – basisschool vzw. Verschillende toezichters zorgen ervoor dat uw kind veilig na school in de opvang kunnen blijven. Er zijn verschillende mogelijkheden om binnen en buiten te spelen. Kinderen houden zich aan de opvangregels die bij inschrijving meegegeven worden.

De opvang “De Knuffel” is voor de kleutertjes gevestigd in de Katsweg, in de speelzaal van het kleuterdorp. De kinderen van het lager gaan naar de opvang in de speelzaal van het lager. Voorschools: vanaf 6u30 uur tot 8u30 Naschools: 15 minuten na schooltijd tot 18u00 (ook op woensdag, zelf lunchpakket voorzien) Niet tijdens de vakanties. Telefoonnummer van de kinderopvang: 0475/ 89 24 30

De ouderbijdrage is vastgesteld op € 1,80 per uur. De registratie gebeurt per begonnen kwartier (0,45 cent per 15 minuten). Bij de opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin wordt er voor het 3e kind maar 50% aangerekend, het 4e kind en meer wordt gratis opgevangen.

Het is zeer belangrijk dat ouders, bij het afhalen van hun kind, eerst bij de begeleider langs gaan om uit te schrijven. Zo niet rekent het systeem automatisch tot einde opvangdag!

Kleutertjes die naar De Rakkertjes naar school gaan worden na school met het intern busvervoer gratis naar de opvang gebracht. ’s Morgens is er op de Rakkertjes zelf opvang vanaf 8u.