ATELIER

In de namiddag werken we voor wereldoriëntatie en voor muzische vorming per graad aan verschillende projecten. Zo werken onze leerlingen elke namiddag in gemengde groepen aan hun project. De eerste graad werkt 4x per schooljaar aan zo’n project, de tweede en derde graad werken het ganse jaar door aan projecten in de ateliers. Leren en kennis vergaren doen we hier zo veel als mogelijk op een interactieve manier.